Saturday, July 20, 2024 05:54

Houd Muma open

Landelijk actie van start tegen aanstaande sluiting Moluks Museum. Houd MuMa Open! Onder deze leuze is een landelijke inzamelingsactie om minimaal 3 ton op te halen voor een doorstart van het Museum Maluku (MuMa), voorheen het Moluks Historisch Museum in Utrecht. De inzameling is op initiatief van verontruste Molukkers, die hiermee stelling nemen tegen het recente besluit van het museumbestuur tot sluiting op 1 oktober a.s. van het museum. Met een doorstart hopen de initiatiefnemers ook ruimte en tijd te kunnen bieden aan een open discussie over de verschillende plannen die leven in de Molukse gemeenschap over een nieuwe bestemming of invulling van het museum. Bankrekening 55.60.40.015 t.n.v. Houd MuMa Open!

Het actiecomité `Houd MuMa Open’ zegt `NEE!’ tegen het recente besluit van het museumbestuur om de deuren te sluiten op 1 oktober en `Nee!’ tegen de plannen om de museale collectie en archieven onder te brengen bij andere Nederlandse culturele instellingen. Het Moluks culturele erfgoed dient bewaard te blijven voor komende generaties, onder één dak en niet verspreid, uit respect en erkenning voor onze eerste generatie Molukkers. Het actiecomité beoogt een doorstart waarbij de Molukse gemeenschap zelf de instandhouding van het eigen Moluks culturele erfgoed ter hand zal nemen, los van wel of geen toekenning van subsidies.

3 ton jaarlijks nodig
3 ton is minimaal jaarlijks nodig over een periode van drie jaar voor een kansrijke doorstart van het museum. Het comité vraagt particulieren 5 of 10 euro (kinderen 1 euro) per maand te storten. Bedrijven 25 euro. Een entreekaartje voor het MuMa voor een volwassene is nu 7,50 euro. Als 10% van de ongeveer 40.000 mensen met een Molukse achtergrond gaan doneren, dan is de vereiste drie ton realiseerbaar.
Een speciaal rekeningnummer is geopend: 55.60.40.015 tnv Houd MuMa Open!

Landelijke bijeenkomst
Meer dan 4500 reacties verschenen op Facebook naar aanleiding van het persbericht van het museumbestuur over definitieve sluiting van het MuMa. Verschillende scenarios rondom de sluiting of MuMa-nieuwe stijl zijn op Facebook geventileerd. Het actiecomité wil ook die ideeën en plannen gaan inventariseren en bespreken. Eind juni zal een grote landelijke bijeenkomst georganiseerd worden. Nieuws hierover is te volgen op de eigen Facebookpagina `Houd MuMa Open!

Comments are closed.