Friday, February 23, 2024 01:09

Peringatan Ride Out 13 apr 2013

Motorrijders, die de Molukse zaak een warm hart toedragen, zullen op zaterdag 13 april een motorrit houden door het land. Zij doen dit ter ondersteuning van de jaarlijkse Hari Peringatan op 12 april, een herdenkingsdag waarop er traditioneler wijs stil wordt gestaan bij de dood van mr. dr. Chr.R.S. Soumokil, voormalig president van de RMS – Republik Maluku Selatan (Republiek der Zuid Molukken).

De motorrijders zullen dit jaar de Molukse wijken in Wormerveer, Amsterdam, Huizen, Nieuwegein, Woerden, Alphen ad Rijn en Krimpen ad IJssel aandoen. Vorig jaar namen ongeveer 350 motorrijders deel aan de rit. Naar verwachting zullen ook deze keer weer in grote getale motorrijders vanuit het hele land mee rijden om de Molukse zaak een warm hart toe te dragen en hun betrokkenheid en solidariteit betuigen.
Om een humanitaire invulling te geven aan deze nationale herdenkingsdag worden in de Molukse wijken *collectes gehouden om financiële steun te geven ten behoeve van de Molukse politieke gevangenen en hun gezinnen.
Na een korte openingsceremonie in Wormerveer zal het startsein om 9:00 uur gegeven worden waarna de stoet van motorrijders vertrekt richting Amsterdam.
Bij elke wijk zal er een ceremonie plaatsvinden, waarbij de motorrijders één minuut stilte in acht nemen bij de RMS vlag. Hierna zal het ingezamelde geld overhandigd worden aan de motorrijders, die op hun beurt aan het eindpunt het totale bedrag overhandigen aan de organisatie Perintis Aksi Kilat (PAK), die zal zorg dragen voor de juiste besteding van de gelden.
Vanaf Amsterdam zal, na de stop bij Huizen, in Nieuwegein een langere pauze worden ingelast waarin de motorrijders kunnen lunchen. Hier zullen nog meer motorrijders aanhaken, om de rest van de rit uit te rijden en hun steun te betuigen.
Vermeldenswaardig is dat in Nieuwegein een gemeenschap woonachtig is van onze Papua vrienden uit West Papua. In hun strijd tegen de schending van de mensenrechten in hun moederland zitten velen van hen ook nu gevangen of ze zijn vermoord. Met dit bezoek aan Nieuwegein betuigt de Peringatan Ride Out 2013 haar solidariteit met hen.
Na Nieuwegein, zullen ze rijden naar de wijken Woerden, Alphen ad Rijn en eindigen in Krimpen ad IJssel. Na de aankomst en ontvangst van de motorrijders aan het eind van de dag in Krimpen aan de IJssel zal na afronding van de ride out door de Pemerintah Darurat RMS nog een bijeenkomst gehouden worden in het kader van deze herdenking. Deze bijeenkomst is voor een ieder toegankelijk.

Comments are closed.