Saturday, July 20, 2024 05:53

Houd Muma open

July 2nd, 2012

Landelijk actie van start tegen aanstaande sluiting Moluks Museum. Houd MuMa Open! Onder deze leuze is een landelijke inzamelingsactie om minimaal 3 ton op te halen voor een doorstart van het Museum Maluku (MuMa), voorheen het Moluks Historisch Museum in Utrecht. De inzameling is op initiatief van verontruste Molukkers, die hiermee stelling nemen tegen het recente besluit van het museumbestuur tot sluiting op 1 oktober a.s. van het museum. Met een doorstart hopen de initiatiefnemers ook ruimte en tijd te kunnen bieden aan een open discussie over de verschillende plannen die leven in de Molukse gemeenschap over een nieuwe bestemming of invulling van het museum. Bankrekening 55.60.40.015 t.n.v. Houd MuMa Open!

Het actiecomité `Houd MuMa Open’ zegt `NEE!’ tegen het recente besluit van het museumbestuur om de deuren te sluiten op 1 oktober en `Nee!’ tegen de plannen om de museale collectie en archieven onder te brengen bij andere Nederlandse culturele instellingen. Het Moluks culturele erfgoed dient bewaard te blijven voor komende generaties, onder één dak en niet verspreid, uit respect en erkenning voor onze eerste generatie Molukkers. Het actiecomité beoogt een doorstart waarbij de Molukse gemeenschap zelf de instandhouding van het eigen Moluks culturele erfgoed ter hand zal nemen, los van wel of geen toekenning van subsidies.

3 ton jaarlijks nodig
3 ton is minimaal jaarlijks nodig over een periode van drie jaar voor een kansrijke doorstart van het museum. Het comité vraagt particulieren 5 of 10 euro (kinderen 1 euro) per maand te storten. Bedrijven 25 euro. Een entreekaartje voor het MuMa voor een volwassene is nu 7,50 euro. Als 10% van de ongeveer 40.000 mensen met een Molukse achtergrond gaan doneren, dan is de vereiste drie ton realiseerbaar.
Een speciaal rekeningnummer is geopend: 55.60.40.015 tnv Houd MuMa Open!

Landelijke bijeenkomst
Meer dan 4500 reacties verschenen op Facebook naar aanleiding van het persbericht van het museumbestuur over definitieve sluiting van het MuMa. Verschillende scenarios rondom de sluiting of MuMa-nieuwe stijl zijn op Facebook geventileerd. Het actiecomité wil ook die ideeën en plannen gaan inventariseren en bespreken. Eind juni zal een grote landelijke bijeenkomst georganiseerd worden. Nieuws hierover is te volgen op de eigen Facebookpagina `Houd MuMa Open!

Programma 30 juni Landelijke bijeenkomst Houdt MUMA open

June 28th, 2012

PROGRAMMA:

13.00 uur* Zaal open
14.00 uur Welkomswoord, Augustinus Tuparia
14.10 uur

  • Korte geschiedenis MuMa, financiën 1986-2012
  • Houd MuMa Open, wat, wie, waarom en met welk doel
  • Plan doorstart MuMa 1 oktober 2012, Huib Akihary

14.45 uur Pauze (eventueel verzamelen vragen
15.15 uur Gelegenheid tot vragenstellen / behandeling van vragen
15.45 uur

  • Instellen kascommissie
  • info over inzameling, donaties en gelden, beheer bankrekening

16.00 uur Hoe nu verder? en input vanuit zaal
16.45 uur Afsluiting, Augustinus Tuparia
Borrelen / Netwerken

*Tijden zijn bij benadering

Locatie: ‘t Kruispunt, Piet Heinstraat 33, Twello
er is parkeergelegenheid in de buurt en treinstation is op loopafstand

30 JUNI LANDELIJKE BIJEENKOMST TWELLO 13:00UUR

June 28th, 2012

PERSVERKLARING BESTUUR MUSEUM MALUKU 2012

May 26th, 2012

PERSVERKLARING BESTUUR MUSEUM MALUKU 2012

Het bestuur van het Museum Maluku in Utrecht heeft, gelet op de financiële situatie van het museum, helaas het besluit moeten nemen om het personeel van het museum met ingang van 1 oktober 2012 te ontslaan en de activiteiten van het museum in Utrecht te staken. Omwille van een verantwoorde afwikkeling ten opzichte van het personeel was uitstel geen optie. De middelen van het museum laten verder uitstel niet toe.

Het museumbestuur is zich terdege bewust van het pijnlijke en ingrijpende karakter van het besluit voor de Molukse gemeenschap. Het museum is in 1986 als ‘levend monument’ ontstaan in het kader van het gemeenschappelijke akkoord tussen de Nederlandse regering en de Badan Persatuan en heeft sinds de opening in 1990 een belangrijke rol gespeeld binnen de Molukse gemeenschap in Nederland. Met tal van exposities, lezingen en theatervoorstellingen en de activiteiten van het kenniscentrum is het verhaal van Molukkers ook in bredere kring zichtbaar geworden.

Het bestuur heeft echter moeten constateren dat de kosten van het gebouw en het personeel niet dekkend zijn te maken.

Daarom is in de afgelopen maanden ook gesproken met partners om het Molukse erfgoed op een verantwoordelijke wijze te borgen en voor publiek toegankelijk te houden. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden is in principe bereid gevonden om de unieke archiefcollectie van het museum over te nemen en te beheren. Het doet ons plezier dat het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem mogelijkheden ziet om objecten uit de collectie op te nemen voor presentatie in de Molukse Barak en de nog te ontwikkelen Canon van Nederland. Daarnaast zal het bestuur de komende maanden andere mogelijkheden onderzoeken om – ook zonder gebouw en organisatie – de missie van het museum levend te houden.

Op 9 juni zal het museumbestuur nadere toelichting geven op de nu ontstane situatie en zijn besluit. Nadere details inzake deze bijeenkomst zullen spoedig bekend worden gemaakt.

Museum Maluku blijft bewaard?

May 23rd, 2012

Museum Maluku blijft bewaard? Bericht van Muma bestuur 15 mei 2012

I am 60 “drieluik 60 jaar Molukkers in Amsterdam”

May 10th, 2012

 

 

Museum Maluku moet blijven

February 18th, 2012

Museum Maluku heeft uw hulp nodig!
Vindt u ook dat Museum Maluku moet blijven bestaan?
Doe dan mee met de actie Katong Dukung!
Steun het MUMA door een aandeel van 1 euro per maand te nemen (meer mag natuurlijk ook). Voor 12 euro helpt u mee het MUMA op te houden.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 68.73.60.714 t.n.v. Stichting Moluks Historisch Museum o.v.v. Katong Dukung.

Katong Dukung, DOEN!!!

Red Museum Maluku

January 19th, 2012


Het Moluks Museum – officieel Museum Maluku – heeft het moeilijk. Als er niet snel geld gevonden wordt dreigt sluiting in 2013, waarmee het Molukse erfgoed in Nederland verloren zou gaan. En dat ligt gevoelig, want het museum is er ooit gekomen om de Molukse geschiedenis in beeld te brengen en te bewaren.

Het museum, gevestigd in het centrum van Utrecht, ging open in 1990. De oprichting volgde uit afspraken tussen de Nederlandse regering en de Molukse gemeenschap, die de historische en duurzame relatie tussen de Molukkers en Nederland bevestigden. Aanvankelijk betaalde het rijk een jaarlijkse subsidie aan het museum, maar die regeling is in 1995 afgekocht met een eenmalig bedrag van (omgerekend) 3,6 miljoen euro. Met dat geld is het museum 15 jaar lang geëxploiteerd, maar het is in die periode niet gelukt voldoende structurele inkomsten binnen te halen.

Reddingsplan

Omdat het geld nu echt op raakt, wordt er gewerkt aan een reddingsplan. Voorzitter Dita Vermeulen: “Er is destijds bewust niet voor een doods monument gekozen, maar voor iets dat leeft, dat zich ontwikkelt. Een museum dus. Het zou vreselijk zijn als dat levende monument nu sterft”.

Meer info over diverse initiatieven volgt zo spoedig mogelijk.

Best of Both Worlds II geslaagd

October 2nd, 2010

Na alle voorbereiding en hectiek is de 2e editie  van het Best of Both Worlds  Festival alweer voorbij.

Wij hebben heel veel leuke en positieve reacties mogen ontvangen op zowel de organisatie alsmede de line-up.

Binnenkort zullen wij foto ‘s en video ‘s van dit geslaagde festival tonen op deze site. Hou dit dus de komende tijd in de gaten.

Hierbij alvast een 1e video van UMATILLA. De band die 28 jaar geleden voor het laatste met elkaar speelden op het Moluccan Moods festival in Paradiso.

LEFFEL Hoofdsponsor BOBW 2nd edition

Programma Best of Both Worlds II

September 20th, 2010
PROGRAMMA BEST OF BOTH WORLDS II – 25 Sep 2010
ZAAL THE MAX OUDE ZAAL
Aanvang Aanvang
16:00 Zaal open
16:45 Opening VZ STAMAA
16:50 Beau Sahusilawane &
Silvano Choy-Pelamonia
16:45 Zaal open
17:00 ORANGE
17:15 UMATILLA reunited gig
17:45 DJ IMPULZ
18:00 VOICES OF IMAHAI 18.00 DJ Usmaniac-DJ Plet
“Funk/Soul/R&B”
18:45 DJ IMPULZ 18:30 ORANGE
19:00 SELWYN & Friends

Gospel Funk/Soul 19:15 JAHJA TELUSSA
19:45 DJ CHIPPIE 19:30 Hawaiian Fantasy
“Trad. Polynesische Dans”
20:00 LA MELODIA 20:15 DJ IMPULZ
HipHop
20:45 LIVE VERBINDING
Ambon Jazz Plus Festival
RIVE
20:30 Funk/Soul/Rock/Reggae
21:00 “DON ‘T JAY WALK”
JAY-TEE & Friends
21:45 DJ Usmaniac-Dj Plet 21:15 DJ IMPULZ
22:00 PHATT
“R&B”
22:45 DJ IMPULZ 22:00 DJ Usmaniac-DJ Plet
23:00 SJOOK 23:00 Einde programma Oude Zaal
“Funk/Soul”
24:00 GEMENGD ZWEMMEN: 24:00 – 05:00
Wekelijkse dansnacht in beide zalen vd Melkweg

LEFFEL Hoofdsponsor BOBW 2nd edition

Ambon Jazz Plus Festival