Tuesday, June 18, 2024 16:51

MalukuXperience

May 31st, 2013

Website: MalukuXperience

About
Beleef de Molukken, de Molukse cultuur en geschiedenis. Muziek, tentoonstelling, toneel, lezing, film, evenement, media en reizen

Mission
MalukuXperience wil het molukse culturele erfgoed bewaren, presenteren en uitwisselen. De beleving van de Molukken, de Molukse cultuur en nieuwe ontwikkelingen binnen de Molukse groeperingen waar ook ter wereld is hierbij uitgangspunt.
Uitwisseling met Maluku, Jakarta en kumpulans elders ter wereld is uitgangspunt.

Company Overview
MalukuXperience NL zal nauw samenwerken met MalukuXperience Indonesia (met vestigingen in Maluku en Jakarta) om projecten op het gebied van de Molukse cultuur en geschiedenis te realiseren. Uitwisseling en samenwerking staan voorop.
Met de oprichting van MalukuXperience krijgen de initiatieven in NL en Maluku voor uitwisseling en samenwerking een podium en rechtsvorm die de realisatie van plannen en activiteiten zal vergemakkelijken. Bovendien zullen gemakkelijker subsidies aangevraagd kunnen worden zowel in NL als in Indonesie.

MalukuXperience Indonesia is in oprichting.

General information
email: malukuxperience@gmail.com

Peringatan Ride Out 13 apr 2013

April 11th, 2013

Motorrijders, die de Molukse zaak een warm hart toedragen, zullen op zaterdag 13 april een motorrit houden door het land. Zij doen dit ter ondersteuning van de jaarlijkse Hari Peringatan op 12 april, een herdenkingsdag waarop er traditioneler wijs stil wordt gestaan bij de dood van mr. dr. Chr.R.S. Soumokil, voormalig president van de RMS – Republik Maluku Selatan (Republiek der Zuid Molukken).

De motorrijders zullen dit jaar de Molukse wijken in Wormerveer, Amsterdam, Huizen, Nieuwegein, Woerden, Alphen ad Rijn en Krimpen ad IJssel aandoen. Vorig jaar namen ongeveer 350 motorrijders deel aan de rit. Naar verwachting zullen ook deze keer weer in grote getale motorrijders vanuit het hele land mee rijden om de Molukse zaak een warm hart toe te dragen en hun betrokkenheid en solidariteit betuigen.
Om een humanitaire invulling te geven aan deze nationale herdenkingsdag worden in de Molukse wijken *collectes gehouden om financiële steun te geven ten behoeve van de Molukse politieke gevangenen en hun gezinnen.
Na een korte openingsceremonie in Wormerveer zal het startsein om 9:00 uur gegeven worden waarna de stoet van motorrijders vertrekt richting Amsterdam.
Bij elke wijk zal er een ceremonie plaatsvinden, waarbij de motorrijders één minuut stilte in acht nemen bij de RMS vlag. Hierna zal het ingezamelde geld overhandigd worden aan de motorrijders, die op hun beurt aan het eindpunt het totale bedrag overhandigen aan de organisatie Perintis Aksi Kilat (PAK), die zal zorg dragen voor de juiste besteding van de gelden.
Vanaf Amsterdam zal, na de stop bij Huizen, in Nieuwegein een langere pauze worden ingelast waarin de motorrijders kunnen lunchen. Hier zullen nog meer motorrijders aanhaken, om de rest van de rit uit te rijden en hun steun te betuigen.
Vermeldenswaardig is dat in Nieuwegein een gemeenschap woonachtig is van onze Papua vrienden uit West Papua. In hun strijd tegen de schending van de mensenrechten in hun moederland zitten velen van hen ook nu gevangen of ze zijn vermoord. Met dit bezoek aan Nieuwegein betuigt de Peringatan Ride Out 2013 haar solidariteit met hen.
Na Nieuwegein, zullen ze rijden naar de wijken Woerden, Alphen ad Rijn en eindigen in Krimpen ad IJssel. Na de aankomst en ontvangst van de motorrijders aan het eind van de dag in Krimpen aan de IJssel zal na afronding van de ride out door de Pemerintah Darurat RMS nog een bijeenkomst gehouden worden in het kader van deze herdenking. Deze bijeenkomst is voor een ieder toegankelijk.

Molukse Dag 24 feb 2013 in Patria te Bussum

February 17th, 2013

Uitspraak in kort geding HMO versus bestuur Museum Maluku

January 20th, 2013

Uitspraak in kort geding HMO versus bestuur Museum Maluku

Rechter volgt eisen van stichting Houd MuMa Open

Het MuMa-bestuur mag geen onomkeerbare beslissingen nemen en alle museale zaken zoals museumcollectie, archieven en bibliotheek moeten bij elkaar blijven en mogen niet worden verspreid ondergebracht worden bij andere culturele instellingen.

Aldus de uitspraak van de rechter afgelopen vrijdag 18 januari in het kort geding dat de stichting Houd MuMa Open had aangespannen tegen de bestuur van Museum Maluku in Utrecht.

Met deze uitspraak geeft de rechter een denkrichting aan die in grote lijnen de eisen volgt van st. HMO die voor een doorstart van het museum is en tegen de verspreide onderbrenging van de collecties.

De rechter stelde verder voor dat beide partijen HMO en bestuur MuMa binnen 14 dagen rond de tafel gaan zitten om na te gaan of zij er samen uit kunnen komen. Zij heeft beide partijen op het hart gedrukt haar bovenvermelde denkrichting in het overleg mee te nemen.

Mochten HMO en het MuMa-bestuur er nièt uitkomen dan zal de rechter een beslissing nemen.
Het MuMabestuur is akkoord moeten gaan met de voorgestelde procedure van de rechter. HMO zal een datum voor het overleg voorstellen aan het MuMa-bestuur.

Uiteraard zal HMO iedereen van het vervolg op de hoogte houden

Het HMO-bestuur
vz. Polly Roemloes

Bestuur MUMA gedagvaard door HMO

January 16th, 2013

Kort geding over sluiten Museum Maluku 18 januari 2013 09:00uur

January 15th, 2013

Stichting ‘Houdt MuMa Open’ spant een kort geding aan om te voorkomen dat het Molukse Museum Maluku in Utrecht ontmanteld wordt. Dat heeft de advocaat van de stichting bevestigd.

De stichting wil nu via een kort geding voorkomen dat heropening onmogelijk gemaakt wordt door de verkoop van de collectie en het gebouw. Ook vraagt de stichting volledige openheid van zaken over de keuze van het bestuur om het museum te sluiten.

De behandeling van het kort geding is vastgesteld op 18 januari 2013 te 9.00 uur bij de Rechtbank Utrecht. De zitting zal worden gehouden in het Gerechtsgebouw aan het Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht.

Kort geding over sluiten Museum Maluku

October 11th, 2012

Kort geding over sluiten Moluks Museum
Moluks Museum / Museum Maluku. Beeld: RTV Utrecht

UTRECHT – Stichting ‘Houdt MuMa Open’ spant een kort geding aan om te voorkomen dat het Molukse Museum Maluku in Utrecht ontmanteld wordt. Dat heeft de advocaat van de stichting bevestigd.

Het museum is per 1 oktober gesloten vanwege financiële problemen. Het bestuur van het museum is nu in gesprek met het Openluchtmuseum Arnhem en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. Die nemen waarschijnlijk grote delen van de collectie en het archief over.

Vrienden van het museum presenteerden de afgelopen maanden verschillende plannen voor een doorstart. Onder andere de stichting Houd MuMa Open probeerde geld in te zamelen voor het museum, maar haalde de doelstelling van 300.000 euro bij lange na niet.

Volgens de stichting komt dat vooral doordat het museumbestuur totaal niet de indruk wekte het museum te willen redden. Daardoor was de Molukse gemeenschap niet bereid te investeren in een bij voorbaat kansloos plan, zegt de Stichting.

KLEINER
Een ander plan om met een kleiner museum en minimale openingstijden door te gaan haalde het ook niet. Volgens het bestuur waren die plannen onvoldoende om het museum meerdere jaren open te houden.

De stichting wil nu via een kort geding voorkomen dat heropening onmogelijk gemaakt wordt door de verkoop van de collectie en het gebouw. Ook vraagt de stichting volledige openheid van zaken over de keuze van het bestuur om het museum te sluiten.

Het museum werd in 1990 geopend na afspraken tussen de Nederlandse regering en Molukse organisaties en moest een levend monument zijn voor de Molukkers in Nederland.

geplaatst: 10-10-2012 14:13:05
update: 10-10-2012 15:37:34

Gemeenten samen voor behoud Moluks Museum

October 11th, 2012

donderdag 04 oktober 2012 | 07:32

Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten
ANPANP

TIEL – De wethouders van de gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Culemborg gaan om tafel om te bekijken of zij iets kunnen betekenen voor behoud van het Moluks Museum in Utrecht.

Dit is gesloten in verband met financiële problemen. De drie gemeenten met een Molukse gemeenschap willen zich inspannen om het erfgoed te behouden.© Gelderlander 2012, op dit artikel rust copyright.

Plan voor Doorstart MUMA!

July 5th, 2012

Houd MuMa Open!

NEE tegen sluiting, JA tegen doorstart!

NEE! tegen het recente besluit om de deuren te sluiten op 1 oktober 2012

NEE! tegen plannen om de museale collectie en archieven onder te brengen bij andere Nederlandse culturele instellingen zoals Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden en het Openlucht Museum in Arnhem. Het Moluks culturele erfgoed dient bewaard te blijven voor komende generaties, onder één dak en niet verspreid, uit respect en erkenning voor onze eerste generatie Molukkers.

JA! tegen doorstart waarbij de Molukse gemeenschap zelf de instandhouding van het eigen Moluks culturele erfgoed ter hand zal nemen, los van wel of geen toekenning van subsidies.

JA! tegen doorstart zodat tijd gekocht wordt om Molukse gemeenschap medezeggenschap te geven in breed gedragen planvorming over toekomst Museum Maluku en niet zoals nu gebeurt, voor het blok wordt gezet met mededeling over sluiting en uiteenvallen van collecties per 1 oktober as.

2 ton nodig voor doorstart

Voor een kansrijke doorstart van het museum in de meest afgestripte vorm is minimaal rond de 2 ton nodig voor een overbruggingsperiode van drie jaar. Dat bedrag heeft het HMO berekend op basis van de exploitatierekeningen over 2010 en 2011 van het Museum Maluku, (de financieel jaarverslagen opgesteld door de accountant).

Concreet betekent dat een bedrag van rond de 60.000 euro per jaar nodig is om het verschil tussen inkomsten en vaste lasten, dekkend te maken. Tot de vaste lasten behoren in de nieuwe basisberekening nog de huisvestingskosten en algemene kostren die tot een minimum zijn teruggebracht. De inkomsten van verhuur van kantoorruimtes op 1e etage aan het LSEM en BUAT zijn doorberekend evenals de defensief begrote inkomsten uit de verhuur van theater, vergaderzaal en entreegelden. Met het bedrag van 60.000 euro kan het Museum Maluku open blijven en hoeven de collecties niet weg. De kosten voor wisselexposities, voor activiteiten en randprogrammering vallen echter buiten de 60.000 euro.

Een overbruggingsperiode van drie jaar acht HMO nodig om het MuMa om te vormen naar een nieuwe culturele instelling, met een nieuw bestuur maar nu gekozen door de gemeenschap, met vrijwilligers ipv personeel, met een nieuwe financiële basis en met een programmering en vorm die zich zal richten en meer aansluit op wat er leeft binnen de Molukse gemeenschap en Molukse jongerengroepen.

Berekening van 60.000 euro

In de afgelopen jaren was rond de 500.000 euro per jaar nodig voor de exploitatie van het MuMa. De grootste onkostenpost vormde daarin de kosten voor personeel (salarissen en sociale lasten, in totaal iets meer dan 300.000 euro). In de nieuwe berekening van HMO zijn alle kosten voor het personeel geschrapt. Wel blijven staan zijn de huisvestingskosten alsook algemene kosten zoals automatisering, telefoon, verzekering en administratie. Alle kosten die niet direkt te maken hebben met het instandhouden van het pand zijn geschrapt.

Kort samengevat:

1. GEEN PERSONEEL!!! Dus geen salarissen en loonkosten.

2. MuMa draait geheel op vrijwilligers. Bedrag voor vrijwilligersvergoeding is begroot

3. MuMa alleen in weekend open m.a.w. 50 weekends per jaar

4. Alle kosten die niet direkt te maken hebben met in stand houden van pand zijn geschrapt

5. Kosten voor programmering tw wisselexposities en activiteiten vallen buiten basisbegroting

6. MuMa gaat met collecties online… budget begroot voor internet / server

7. Inkomsten van theater en uit winkel is naar beneden bijgesteld, defensief begroot.

(extra inkomsten bij openstelling theater gedurende week en avond)

8. Winst uit verkoop winkel en drank is niet doorberekend. Slechts kostendekkend

9. Inkomsten van verhuur (BUAT en LSEM) opgenomen in batenoverzicht

(extra inkomsten uit verhuur van ruimtes nu nog ingericht als archief)

Begroting int kort:

Bedrijfskosten

(kosten vrijwilligers,

huisvestingskosten,

verkoopkosten)

algemene kosten):

Subtotaal  € 96.300

Afschrijvingen:  € 11.000

Inkoop:  € 16.000

———

Totaal uitgaven / lasten:  € -125.300

Totaal aan Baten / inkomsten kant: € 67.600

———

Verschil € 57.700

=====

Het bedrag van €  57.700 dient dit jaar en komende 2 jaar opgehaald te worden uit giften, schenkingen, donaties en inzamelingsacties.

Inzamelingsactie: target 60.000 euro

Het comité vraagt particulieren 5 of 10 euro (kinderen 1 euro) per maand te storten. Bedrijven 25 euro. Een entreekaartje voor het MuMa voor een volwassene is nu 7,50 euro. Als 10% van de ongeveer 50.000 mensen met een Molukse achtergrond gaan doneren, dan komen we een heel eind.

Een speciaal rekeningnummer is geopend: 55.60.40.015 t.n.v. Houd MuMa Open!

Kascommissie

HMO zal een kascommissie instellen om de binnenkomende gelden te controleren en te beheren. Belangstellenden voor de kascommissie kunnen zich per email al opgeven via houd.muma.open@gmail.com

Houdt MuMa open, wordt Donateur!

July 4th, 2012